Badania i testy

Badanie nieniszczące – możliwość testowania każdego produkowanego detalu, bez ryzyka spowodowania uszkodzeń.

Badanie szczelności – badania pozwalające określić drożność oraz szczelność produkowanych detali i wyrobów.

Wykrywanie przecieków – możliwość oceny wielkości i lokalizacji miejsca wycieku medium za pomocą techniki gazów znacznikowych.

ENVITEST wspiera swoich odbiorców nie tylko nową aparaturą oraz doradztwem technicznym, ale również nieustannie rozwijającą się działalnością usługową w dziedzinie badań środowiskowych oraz pomiarów wibroakustycznych. Oferujemy realizację szerokiej gamy prób odbiorczych urządzeń, obciążeń wytrzymałościowych oraz badań symulujących rzeczywiste warunki środowiskowe:

 • badania w regulowanej temperaturze od -75OC do +180OC
 • badania w regulowanej wilgotności od 10% do 98%
 • badania w komorze deszczowej
 • badania w komorze solnej
  • gabaryty badanych obiektów w komorach klimatycznych max. do 2m x 2m x 2m
 • badania odporności na wibracje i udary
  • max. przyspieszenie 100g
  • max. siła 40kN dla przebiegów sinus
  • max. powierzchnia mocowania próbki 1500x1500mm
  • możliwość realizacji prób łączonych z komorą klimatyczną
 • badania na zrzutni (drop test)
 • badania wytrzymałości na udary wielokrotne na próbkach o masie max. 200kg
 • badania ciśnieniowe pulsacyjne
 • badania ciśnieniowe statyczne
 • pomiary i rejestracja sygnałów w paśmie do 40kHz
 • analiza sygnałów w czasie rzeczywistym, synchronicznie do 40kanałów
 • doradztwo oraz analiza mierzonych wielkości

Testy szczelności –  testery szczelności mobilne oraz stacjonarne  do sprawdzania szczelności wyrobów i instalacji  z możliwością lokalizacji miejsca wycieku. CTS – Cincinnati Test System jest światowym liderem w projektowaniu oraz produkcji standardowych oraz niestandardowych testerówdo testowania szczelności. Testery szczelności zapewnią badanie szczelności produktu, które odgrywa kluczową rolę dla zapewnienia odpowiedniej jakości produktu, bezpieczeństwa użytkowania oraz wydajności produkcji. Istnieje kilka metod badania szczelności, każda z nich o rożnych cechach, które pozwalają na wykorzystane danej metody badania szczelności w konkretnym zastosowaniu.