Technika wysokociśnieniowa

Wysokie ciśnienia w przemyśle – urządzenia do generowania wysokich ciśnień w przemyśle

Technika wysokociśnieniowa to szeroko rozumiane pojęcie odnoszące się do urządzeń, oprzyrządowania, armatury i systemów wysokich ciśnień. Tego typu systemy mogą operować zarówno z użyciem sprężonych gazów (zaczynając od powietrza, kończąc na gazach łatwopalnych i korozyjnych), a także różnego typu cieczy, takich jak woda, oleje, czynniki chłodnicze, chemikalia i wiele innych. W chwili obecnej technologia wysokich ciśnień znajduje zastosowanie w prawie każdej gałęzi przemysłu.
Ważną kwestią w tym przypadku jest dobór odpowiedniego oprzyrządowania i używanego sprzętu, a także jego wysoka bezawaryjność i jakość.
Wszystkie wymienione wyżej cechy spełniają urządzenia niemieckiej firmy MAXIMATOR. Cechują się one wysoką bezawaryjnością, prostotą obsługi, starannym wykonaniem oraz niskimi kosztami eksploatacji. Pompy wysokociśnieniowe MAXIMATOR pozwalają uzyskać ciśnienia cieczy do 7000 bar za pomocą jednego stopnia sprężania. W przypadku gazów jest to ciśnienie do 1500 bar za pomocą jednego bustera. Te imponujące wartości są znacznie wyższe w przypadku systemów i jednostek MAXIMATOR, gdzie mogą sięgać do 20 000 bar. Producent ten oferuje również różnorodną armaturę wykonaną ze stali nierdzewnej, zawory sterowane pneumatycznie oraz elektrycznie, zawory zwrotne, filtry i wiele innych. W ofercie firmy MAXIMATOR znajduje się wiele gotowych rozwiązań takich jak jednostki do wspomagania wtrysku polimerów gazem, testów ciśnieniowych, testów pulsacyjnych i wielu innych.
Zarówno pompy wysokociśnieniowe, bustery jak i wzmacniacze ciśnienia MAXIMATOR są napędzane za pomocą sprężonych gazów dzięki czemu nadają się do pracy w środowiskach zagrożonych wybuchem oraz przy cieczach i gazach łatwopalnych, dzięki zgodności z dyrektywą ATEX.
Firma ENVITEST będąca autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem urządzeń oraz armatury MAXIMATOR w Polsce ma na swoim koncie wiele wykonanych systemów wysokich ciśnień. Bazując na swoim doświadczeniu pracownicy są w stanie pomóc w doborze urządzeń, zaprojektowaniu systemów wysokich ciśnień, ich instalacji oraz uruchomieniu, przeprowadzając klienta przez cały proces od koncepcji do rozpoczęcia pracy z urządzeniem. Kolejnym ważnym aspektem jest możliwość serwisowania urządzeń zarówno w naszej siedzibie, jak i u klienta.

POMPY WYSOKOCIŚNIENIOWE

pompy wysokociśnieniowe / pompy wysokiego ciśnienia, pneumo-hydrauliczne pompy pozwalające sprężać ciecze takie jak olej, woda i płyny specjalne do bardzo wysokich ciśnień

Pompy wysokociśnieniowe MAXIMATOR są pompami nurnikowymi napędzanymi sprężonym powietrzem, które mogą być wykorzystywane w celu wytwarzania ciśnień roboczych do 5500 bar (79750 psi) dla szerokiego wachlarza zastosowań. Dzięki użyciu materiałów o najwyższej jakości i dokładności wytwarzania, firma MAXIMATOR odniosła sukces w implementacji zasady zwiększenia ciśnienia w niezawodnych i trwałych produktach.MAXIMATOR Polska – Envitest to wyłączny dystrybutor urządzeń oraz komponentów firmy MAXIMATOR w Polsce.
Zalety pomp wysokociśnieniowych Maximator
Pompy wysokociśnieniowe MAXIMATOR charakteryzuje łatwość obsługi. Ustawienie ciśnienia roboczego, regulowane poziomem ciśnienia powietrza napędowego jest bardzo łatwe. Po osiągnięciu ustawionego ciśnienia roboczego, nasze pompy zatrzymują się z powodu wyrównania sił i podtrzymują napięcie robocze bez dalszego zużywania energii.Pompy wysokociśnieniowe MAXIMATOR działają niezawodnie i bezpiecznie w zastosowaniach związanych z olejami, wodą i innymi. Nawet agresywne, toksyczne i wybuchowe płyny nie stanowią problemu.
Pompy MAXIMATOR dostępne są w 5 typoszeregach: M, S, G, GX, DPD. Pompy różnią się w zależności od stosowanego medium, wydajności i maksymalnego ciśnienia roboczego. Firma MAXIMATOR oferuje odpowiednie pompy wysokociśnieniowe do cieczy dla każdej aplikacji.
Seria M
Seria M
 • pojedyncza sekcja wysokociśnieniowa
 • pojedyncza sekcja napędowa
 • ciśnienie do 2200 bar (31900 psi)
Pompa Maximator M
Seria M...-2
 • pojedyncza sekcja wysokociśnieniowa
 • podwójna sekcja napędowa
 • ciśnienie do 4000 bar (58000 psi)
Pompa ciśnieniowa M...-2
Seria M...-3
 • pojedyncza sekcja wysokociśnieniowa
 • potrójna sekcja napędowa
 • ciśnienie do 4000 bar (58000 psi)
Pompa Maximator M...-3
Seria M...-D
 • podwójna sekcja wysokociśnieniowa
 • pojdyncza sekcja napędowa
 • ciśnienie do 2200 bar (31900 psi)
Pompa Maximator M...D
Seria M...-O
 • pojedyncza sekcja wysokociśnieniowa
 • pojedyncza sekcja napędowa
 • ciśnienie do 1000 bar (14500 psi)
Pompa Maximator MO
Seria MO...-D
 • podwójna sekcja wysokociśnieniowa
 • pojedyncza sekcja napędowa
 • ciśnienie do 1000 bar (14500 psi)
Pompa Maximator MOD
Seria MSF
 • pojedyncza sekcja wysokociśnieniowa
 • pojedyncza sekcja napędowa
 • ciśnienie do 1000 bar (14500 psi)
Pompa Maximator MSF
Seria S
Seria S
 • pojedyncza sekcja wysokociśnieniowa
 • pojedyncza sekcja napędowa
 • ciśnienie do 1000 bar (14500 psi)
Pompa Maximator S
Seria S...D
 • pojedyncza sekcja wysokociśnieniowa
 • pojedyncza sekcja napędowa
 • ciśnienie do 1000 bar (14500 psi)
Maximator SD
Seria S...-SS
 • pojedyncza sekcja wysokociśnieniowa
 • pojedyncza sekcja napędowa
 • ciśnienie do 1000 bar (14500 psi)
 • obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
Pompa Maximator SSS
Serie G, GX, GPD
Seria G
 • pojedyncza sekcja wysokociśnieniowa
 • pojedyncza sekcja napędowa
 • ciśnienie do 4500 bar (65250 psi)
Pompa Maximator G
Seria G...-2
 • pojedyncza sekcja wysokociśnieniowa
 • podwójna sekcja napędowa
 • ciśnienie do 5500 bar (79750 psi)
Pompa Maximator G2
Seria G...D
 • podwójna sekcja wysokociśnieniowa
 • pojedyncza sekcja napędowa
 • ciśnienie do 4500 bar (62250 psi)
Pompa Maximator GD
Seria GSF
 • pojedyncza sekcja wysokociśnieniowa
 • pojedyncza sekcja napędowa
 • ciśnienie do 1450 bar (21025 psi)
Pompa Maximator GSF
Seria GX
 • pojedyncza sekcja wysokociśnieniowa
 • pojedyncza sekcja napędowa
 • ciśnienie do 1450 bar (21025 psi)
Maximator GX
Seria GPD
 • podwójna sekcja wysokociśnieniowa
 • pojedyncza sekcja napędowa
 • ciśnienie do 2770 bar (40175 psi)
Pompa Maximator GPD
Seria GPD...-2
 • podwójna sekcja wysokociśnieniowa
 • podwójna sekcja napędowa
 • ciśnienie do 3000 bar (14500 psi)
Maximator GPD-2

AGREGATY HYDRAULICZNE

Agregaty hydrauliczne MAXIMATOR do zastosowań z olejami, wodą i cieczami agresywnymi są kompletnymi jednostkami hydraulicznymi pozwalającymi uzyskać ciśnienie robocze do 5500 bar. Systemy hydrauliczne MAXIMATOR mogą być wykorzystywane do wszystkich rodzajów prób ciśnieniowych oraz dla innych zastosowań wymagających wysokiego ciśnienia cieczy.
Ciśnienie robocze
Ciśnienie robocze jest generowane  przez napędzaną pneumatycznie pompę MAXIMATOR. Pompa wymaga wyłącznie podłączenia do sieci sprężonego powietrza. Do działania jednostki nie jest konieczne podłączenie do źródła prądu elektrycznego.
Wyposażenie
Ciśnienie robocze jest generowane przez napędzaną pneumatycznie pompę MAXIMATOR. Pompa wymaga wyłącznie podłączenia do sieci sprężonego powietrza. Do działania jednostki nie jest konieczne podłączenie do źródła prądu elektrycznego.Agregaty hydrauliczne MAXIMATOR mogą być wyposażone we wszystkie oferowane typy pomp MAXIMATOR.W celu łatwego podłączenia i obsługi, agregaty hydrauliczne MAXIMATOR są wyposażone w wszystkie wymagane elementy. Cześć z nich stanowią jednostki przygotowania powietrza z filtrem, separatorem wody i reduktorem, manometry jak również ręczne zawory odcinające dopływ sprężonego powietrza.Do zastosowań w hydraulice olejowej pompy mogą być montowane w zbiorniku oleju w celu ograniczenia zajmowanej powierzchni. W przypadku zastosowań w hydraulice wodnej lub z agresywnymi mediami, pompą są montowane na zbiorniku. Zgodnie z standardami, wielkości zbiorników mogą być dobrane spośród objętości od 6.5 do 70 litrów. Większe objętości zbiorników są dostępne na życzenie.Agregaty hydrauliczne MAXIMATOR mogą być wyposażone w uchwyty lub kółka uławiające przemieszczanie jednostki (zalecane do wszystkich pomp typu G oraz zbiorników o pojemności powyżej 30 litrów). Po stronie wysokiego ciśnienia agregaty hydrauliczne MAXIMATOR mogą być wyposażone w zawór odcinający, jak również w blok przyłączeniowy z jednym lub większą ilością wyjść ciśnieniowych (mogą być odcinane wszystkie równocześnie bądź każde z osobna).W celu pomiaru i kontroli ciśnienia roboczego, manometry z wypełnieniem cieczowym o klasie dokładności 1.0 lub 1.6 (większe dokładności na życzenie klienta) mogą być dostarczone w różnych rozmiarach dla ciśnień roboczych do 7000 bar.Uwzględniając powyższy zakres dostawy agregaty hydrauliczne MAXIMATOR są gotowe do podłączenia i pracy. Do działania jednostek hydraulicznych potrzebne jest wyłącznie podłączenie przewodu sprężonego powietrza oraz napełnienie zbiornika cieczą roboczą. Firma MAXIMATOR oferuje szeroki asortyment dodatkowych akcesoriów dla różnych zastosowań. Należą do nich przełączniki ciśnienia, zawory pływakowe oraz pneumatycznie lub elektrycznie sterowane zawory kierunkowe.
Agregaty hydrauliczne
Firma MAXIMATOR projektuje agregaty hydrauliczne zgodnie z życzeniami klientów. Nasi specjaliści pomogą dobrać rozwiązanie odpowiednie dla Państwa potrzeb.Agregaty hydrauliczne Maximator - katalog

WZMACNIACZE CIŚNIENIA

wzmacniacze ciśnienia – multiplikatory powietrza do podbijania ciśnienia na liniach produkcyjnych

Wzmacniacze ciśnienia serii MAXIMATOR PLV są stosowane do kompresji sprężonego powietrza i azotu. Ich konstrukcja pozwala na zwiększanie ciśnienia sprężonego powietrza w zakresie od 2 do 10 bar do pożądanego ciśnienia roboczego. Wzmacniacze ciśnienia PLV są napędzane sprężonym powietrzem oraz są dostępne z różnymi stopniami sprężania.Wszystkie wzmacniacze ciśnienia PLV mogą być dostarczone z jednostkami przygotowania powietrza składającymi się z filtra, reduktora, manometru oraz zaworu odcinającego. Pożądane ciśnienie robocze może być ustawione za pomocą jednostki  przygotowania powietrza zgodnie z różnymi stopniami sprężania. Oferujemy wybór pomiędzy standardowymi stacjami wzmacniania ciśnienia oraz indywidualnymi rozwiązaniami.
Seria MPLV
MPLV2 stopień przełożenia: 1:2 ciśnienie maksymalne: 20MPLV4 stopień przełożenia: 1:4 ciśnienie maksymalne: 40
Seria SPLV
SPLV2 stopień przełożenia: 1:2 ciśnienie maksymalne: 20SPLV3 stopień przełożenia: 1:3,2 ciśnienie maksymalne: 40SPLV10 stopień przełożenia: 1:10 ciśnienie maksymalne: 100
Seria GPLV
GPLV2 stopień przełożenia: 1:2 ciśnienie maksymalne: 20GPLV5 stopień przełożenia: 1:5 ciśnienie maksymalne: 60

KOMPRESORY WYSOKOCIŚNIENIOWE

Kompresory wysokociśnieniowe MAXIMATOR mogą być stosowane do sprężania gazów oraz powietrza. Gazy techniczne takie jak argon, hel, wodór i azot mogą być sprężane do ciśnienia roboczego 1500 bar, tlen do ciśnienia roboczego 350 bar. Kompresory MAXIMATOR z napędem pneumatycznym są alternatywnym rozwiązaniem dla urządzeń napędzanych elektrycznie i mogą być stosowane w obszarach zagrożenia wybuchem.
Zastosowania kompresorów wysokociśnieniowych:
 • przetłaczanie gazu
 • odzysk gazu
 • napełnianie akumulatorów hydraulicznych
 • wtrysk wspomagany gazem
 • spienianie za pomocą CO2
 • testy ciśnieniowe
 • napełnianie butli
 • testy szczelności
Kompresory do 40 bar
8DLE3 stopień przełożenia: 1:3,3 objętość skokowa [cm3]: 4,100 max. ciśnienie robocze [bar]: 408DLE6 stopień przełożenia: 1:6,6 objętość skokowa [cm3]: 2,050 max. ciśnienie robocze [bar]: 40DLE 2 stopień przełożenia: 1:2 objętość skokowa [cm3]: 1,844 max. ciśnienie robocze [bar]: 40DLE 2-1 stopień przełożenia: 1:2 objętość skokowa [cm3]: 0,922 max. ciśnienie robocze [bar]: 20DLE 2-1-2 stopień przełożenia: 1:4 objętość skokowa [cm3]: 0,922 max. ciśnienie robocze [bar]: 40DLE 2-2 stopień przełożenia: 1:4 objętość skokowa [cm3]: 1,844 max. ciśnienie robocze [bar]: 40
Kompresory do 600 bar
DLE 15-30 stopień przełożenia: 1:15 / 1:30 objętość skokowa [cm3]: 0.122 max. ciśnienie robocze [bar]: 450DLE 15-30-2 stopień przełożenia: 1:30 / 1:60 objętość skokowa [cm3]: 0.122 max. ciśnienie robocze [bar]: 600DLE 30 stopień przełożenia: 1:30 objętość skokowa [cm3]: 0.120 max. ciśnienie robocze [bar]: 600DLE 30-1 stopień przełożenia: 1:30 objętość skokowa [cm3]: 0.060 max. ciśnienie robocze [bar]: 300DLE 30-1-2 stopień przełożenia: 1:60 objętość skokowa [cm3]: 0.060 max. ciśnienie robocze [bar]: 600DLE 30-2 stopień przełożenia: 1:60 objętość skokowa [cm3]: 0.120 max. ciśnienie robocze [bar]: 600DLE 5-30 stopień przełożenia: 1:5 / 1:30 objętość skokowa [cm3]: 0.373 max. ciśnienie robocze [bar]: 330DLE 5-30-2 stopień przełożenia: 1:10 / 1:60 objętość skokowa [cm3]: 0.373 max. ciśnienie robocze [bar]: 600
Kompresory do 100 bar
8DLE1,65 stopień przełożenia: 1:1,65 objętość skokowa [cm3]: 4,100 max. ciśnienie robocze [bar]: 100DLE 2-5 stopień przełożenia: 1:2 / 1:5 objętość skokowa [cm3]: 0,922 max. ciśnienie robocze [bar]: 700DLE 2-5-2 stopień przełożenia: 1:4 / 1:10 objętość skokowa [cm3]:0,922 max. ciśnienie robocze [bar]: 100DLE 5 stopień przełożenia: 1:5 objętość skokowa [cm3]: 0,746 max. ciśnienie robocze [bar]: 100DLE 5-1 stopień przełożenia: 1:5 objętość skokowa [cm3]:0,373 max. ciśnienie robocze [bar]: 50DLE 5-1-2 stopień przełożenia: 1:10 objętość skokowa [cm3]: 0,373 max. ciśnienie robocze [bar]: 100DLE 5-2 stopień przełożenia: 1:10 objętość skokowa [cm3]: 0,746 max. ciśnienie robocze [bar]: 100
Kompresory do 2100 bar
DLE 15-75 stopień przełożenia: 1:15 / 1:75 objętość skokowa [cm3]: 0,122 max. ciśnienie robocze [bar]: 875DLE 15-75-2 stopień przełożenia: 1:30 / 1:150 objętość skokowa [cm3]: 0,122 max. ciśnienie robocze [bar]: 1500DLE 30-75 stopień przełożenia: 1:30 / 1:75 objętość skokowa [cm3]: 0,060 max. ciśnienie robocze [bar]: 1500DLE 30-75-2 stopień przełożenia: 1:60 / 1:150 objętość skokowa [cm3]: 0,060 max. ciśnienie robocze [bar]: 1500DLE 75 stopień przełożenia: 1:75 objętość skokowa [cm3]: 0,050 max. ciśnienie robocze [bar]: 1500DLE 75-1 stopień przełożenia: 1:75 objętość skokowa [cm3]: 0,025 max. ciśnienie robocze [bar]: 750DLE 75-1-2 stopień przełożenia: 1:150 objętość skokowa [cm3]: 0,025 max. ciśnienie robocze [bar]: 1500DLE 75-2 stopień przełożenia: 1:150 objętość skokowa [cm3]: 0,050 max. ciśnienie robocze [bar]: 1500DLE 75-2- -2100-EXIIC stopień przełożenia: 1:150 objętość skokowa [cm3]: 0,050 max. ciśnienie robocze [bar]: 2100
Kompresory do 300 bar
DLE 15 stopień przełożenia: 1:15 objętość skokowa [cm3]: 0,244 max. ciśnienie robocze [bar]: 300DLE 15-1 stopień przełożenia: 1:15 objętość skokowa [cm3]: 0,122 max. ciśnienie robocze [bar]: 150DLE 15-1-2 stopień przełożenia: 1:30 objętość skokowa [cm3]: 0,122 max. ciśnienie robocze [bar]: 300DLE 15-2 stopień przełożenia: 1:30 objętość skokowa [cm3]: 0,244 max. ciśnienie robocze [bar]: 300DLE 5-15 stopień przełożenia: 1:5 / 1:15 objętość skokowa [cm3]: 0,373 max. ciśnienie robocze [bar]: 198DLE 5-15-2 stopień przełożenia: 1:10 / 1:30 objętość skokowa [cm3]: 0,373 max. ciśnienie robocze [bar]: 300

STACJE KOMPRESOROWE

Stacje kompresorowe MAXIMATOR do azotu oraz innych gazów są kompletnymi jednostkami gotowymi do podłączenia, pozwalającymi uzyskać ciśnienie robocze do 1500 bar. Stacje kompresorowe MAXIMATOR mogą być wykorzystywane do wszystkich rodzajów prób ciśnieniowych oraz dla innych zastosowań wymagających wysokiego ciśnienia gazu.Firma MAXIMATOR oferuje szeroki asortyment dodatkowych akcesoriów w zależności od zapotrzebowania. Należą do nich przełączniki ciśnienia oraz pneumatycznie lub elektrycznie sterowane zawory kierunkowe. Dostępne są również złączki, szybkozłącza, filtry ciśnieniowe, węże wysokociśnieniowe oraz zawory odcinające i regulujące.
Stacje kompresorowe
Firma MAXIMATOR projektuje stacje kompresorowe zgodnie z życzeniami klientów. Nasi specjaliści pomogą dobrać rozwiązanie odpowiednie dla Państwa potrzeb.

ZAWORY I ARMATURA DO 10500 BAR

Technologia rur wysokociśnieniowych wymaganych dla zastosowań powyżej 600 bar (8700 psi) nakłada rygorystyczne wymagania pod względem jakości i niezawodności zaworów i osprzętu. Jako producent systemów urządzeń badawczych i produkcyjnych dla takich zastosowań wysokociśnieniowych do 15000 bar, firma MAXIMATOR ustala najwyższe normy dla zaworów i osprzętu z linii produktowej.Projektowanie, rozwój i produkcja podzespołów odbywają się na naszych zakładach produkcyjnych w Nordhausen i Zorge. Każdy produkt jest oznaczany wszystkimi niezbędnymi informacjami. Pozwala to łatwą identyfikację każdego podzespołu.Zawory i inne - katalog
Armatura wysokociśnieniowa MAXIMATOR obejmuje:
 • Zawory
 • Złączki
 • Rury
 • Przewody elastyczne
 • Osprzęt
 • Antywibracyjne połączenia śrubowe
 • Filtry
 • Zawory zwrotne
 • Dyski bezpieczeństwa oraz obudowy dysków bezpieczeństwa
 • Siłowniki zaworów
 • Zawory kulkowe

3/3-DROGOWE ZAWORY PROPORCJONALNE

Zawory proporcjonalne MAXIMATOR przeznaczone są dla ciśnień roboczych do 1000 bar.  Zawory w połączeniu z elektronicznym układem sterowania pozwalają na łatwą, szybką i ciągłą regulację przepływu i ciśnienia gazów i cieczy z wysokim współczynnikiem powtarzalności.
Zawory oferowane są w dwóch rozmiarach NG 4 (HPV 4) oraz NG 10 (HPV 10), mogą być również dostarczone z zintegrowanym wstępnym system zasilania hydraulicznego.

GID – WTRYSK WSPOMAGANY GAZEM

Ta wyjątkowa technologia wtrysku tworzyw sztucznych otwiera nowe możliwości dla producentów tworzyw sztucznych podczas projektowania produktów. Dodatkowo, metoda ta pozwala na oszczędność materiału i produkcję form z niskim wskaźnikiem wypaczenia. MAXIMATOR specjalizuje się w wytwarzaniu ciśnienia i kontroli wybranego gazu. Nasze dynamiczne trójdrożne zawory proporcjonalne umożliwiają precyzyjną i stałą kontrolę zmiennych procesu ciśnienia oraz przepływu. Nasza firma opracowała różne systemy sterowania i kompresji oraz kombinacje obu systemów, które doskonale sprawdzają się we wtryskarkach.

Dozowanie Gazu

Spienianie fizyczne jest specjalną metodą umożliwiającą produkcję tworzyw komórkowych za pomocą mechanicznej dyspersji gazu w stopiony polimer. Aby wprowadzić gaz to stopionego polimeru przy wymaganym ciśnieniu oraz objętości przepływu, nasza firma opracowała stację dozowania gazu z dokładną kontrolą szybkości przepływu. Automatyczna regulacja ciśnienia wytłaczania umożliwia ograniczenie wahań produkcyjnych zapewniając powtarzalne warunki dla produktów, materiałów i procesów. Inną dziedziną zastosowań stacji dozowania gazu MAXIMATOR jest proces wytwarzania mleka w proszku oraz zastosowania w przemyśle spożywczym, tytoniowym oraz produkcji napojów.
Stacje kompresorowe
Stacja kompresorowa VP/120/500/300GIT stacja kompresująca VE 200-500Stacja kompresorowa VE/200/500/10Stacja kompresująca VH 400-500Stacja kompresorowa VH/400/500/RGID - Stacja kompresującaVP-120-500
Kontrola wtrysku gazu (GIC)
Miernik przepływuGIC kontrola wtrysku GIC/500/2GIC-500-2
Moduły regulujące
Moduł regulujący typ RM/500/2-4GID - moduł regulujący
Stacje dozujące
Stacja dozująca typ DSD 500Stacja dozująca DSD 
Moduły kompresorowo-regulujące
Moduł kompresorowo-regulujący typ RM/500/2/VP/80/200GID moduł kompresorowo regulujące

WID – WTRYSK WSPOMAGANY WODĄ

Technologia wtrysku z wodą jest specjalną metodą produkcji produktów z tworzyw sztucznych. Rezydualna grubość ścian produktów z tworzyw sztucznych może być znacznie ograniczona dzięki użyciu wody jako cieczy wypierającej. Pozwala to dodatkowo skrócić czas cykli i ograniczyć koszty operacyjne. Jesteśmy jedyną firmą, która skonstruowała urządzenie łączące dwie koncepcje w jednym systemie, dzięki połączeniu sterowania objętością i ciśnieniem. Główne zastosowanie tej metody to produkcja przewodów chłodnicy w przemyśle samochodowym.
Zawory oferowane są w dwóch rozmiarach NG 4 (HPV 4) oraz NG 10 (HPV 10), mogą być również dostarczone z zintegrowanym wstępnym system zasilania hydraulicznego.
Moduły
WID/2/300/1,5WID 2/30 wtrysk wspomagany wodą 

STANOWISKA DO TESTÓW CIŚNIENIOWYCH

Od dziesięcioleci, MAXIMATOR jest jednym ze światowych liderów w systemach testowych i produkcyjnych w technologii wysokociśnieniowej do 15000 bar (217550 psi). Aby umożliwić naszym klientom optymalne i wydajne przeprowadzanie prób, nasza firma oferuje Państwu wsparcie w czasie trwania procesu – od przygotowania specyfikacji eksploatacyjnej do wstępnego rozruchu i przeszkolenia pracowników. Nasi inżynierowie serwisowi zapewniają wydajne wsparcie podczas eksploatacji naszych urządzeń. Technologia wysokociśnieniowa, sterowanie i obsługa – naszym mottem jest profesjonalizm w każdej dziedzinie.
Oferta MAXIMATOR obejmuje:
 • Urządzenia do autofrettage
 • Systemy do badań montażowych i funkcjonalnych
 • Wysokociśnieniowe wewnętrzne stacje czyszczące (technologia spłukiwania)
 • Urządzenia do badań z ciśnieniem pulsującym
 • Urządzenia do badań szczelności i ciśnienia rozrywającego
 • Urządzenia do wypychania rdzeni w produkcji węży
 • Urządzenia do wytwarzania wysokiego ciśnienia dla zastosowań w hydroformingu
 • Systemy do kontrolowanego napełniania powłoki poduszek powietrznych

SYSTEMY WSPOMAGANIA USZCZELNIEŃ MECHANICZNYCH

Systemy MAXIMATOR wspomagania gazowych i płynnych uszczelnień mechanicznych są stosowane do wytwarzania wymaganego ciśnienia uszczelniającego. Systemy MAXIMATOR są również stosowane w celu odebrania ciepła, wytwarzania obiegu płynu uszczelniającego oraz kompensacji wycieków. Systemy MAXIMATOR wyróżniają się wysokim bezpieczeństwem procesu i mogą być użytkowane w strefach przeciwwybuchowych (ATEX) w zależności od ich budowy.
Oferta MAXIMATOR:
 • Centralne jednostki zasilające dla uszczelnień mechanicznych
 • Chłodnice płynów i powietrza odbierające ciepło
 • Zewnętrzne systemy cyrkulacji dla uszczelnień mechanicznych
 • Stacje wzmacniające do podnoszenia ciśnienia uszczelnienia w gazowych uszczelnieniach mechanicznych
 • Jednostki monitorujące dla uszczelnień mechanicznych
 • Zbiorniki termosyfonowe
Systemy Maximator
Systemy Maximator
Systemy Maximator
Armatura wysokociśnieniowa - Systemy Maximator
Armatura wysokociśnieniowa - Systemy Maximator
Armatura - Systemy Wysokociśnieniowe Maximator
Armatura wysokociśnieniowa - Systemy Maximator
Armatura wysokociśnieniowa w systemach Maximator
Armatura - Systemy Wysokociśnieniowe Maximator
Armatura wysokociśnieniowa - Systemy Maximator
Armatura wysokociśnieniowa - Pompy wysokociśnieniowe w systemach Maximator
Armatura Wysokociśnieniowa Maximator